Λόλιποπ

Wissensbasis

Eleni Antoniadou
Titel Λόλιποπ
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Αντωνιάδου, Ελένη
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung