Ιστορία της Ανακαλύψεως και της Κατακτήσεως της Αμερικής Υπό Ι. Ε. Κάμπη Εκ της γαλλικής μεταφράσεως εξελληνισθείσα Υπό Σ.

Wissensbasis

Joachim Heinrich Campe
Titel Ιστορία της Ανακαλύψεως και της Κατακτήσεως της Αμερικής Υπό Ι. Ε. Κάμπη Εκ της γαλλικής μεταφράσεως εξελληνισθείσα Υπό Σ.
Autor*in Campe, Joachim Heinrich
Übersetzer*in Σ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλαρά
Datum 1862
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung