Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας

Titel Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας
Autor*in Sontheimer, Kurt
Übersetzer*in Παπαευαγγέλου, Παναγιώτα
Hrsg. der Reihe Βαρβαρούσης, Πάρις
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung