Οι αφηρημένοι. Μονόπρακτος κωμωδία κατά την εκ του Γερμανικού Γαλλικήν μετάφρασιν εξελληνισθείσα υπό Κλεάνθους Παππάζογλη

Titel Οι αφηρημένοι. Μονόπρακτος κωμωδία κατά την εκ του Γερμανικού Γαλλικήν μετάφρασιν εξελληνισθείσα υπό Κλεάνθους Παππάζογλη
Autor*in Kotzebue, August von
Übersetzer*in Παππάζογλης, Κλεάνθης
Ort Βράιλα
Verlag Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου Περικλέους Μ. Πεστεμαλτζίογλου
Datum 1874
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung