Ὁ Συνήγορος. Μεταφρασθείς εκ του Γερμανικού υπό Όθωνος Ρουσοπούλου

Wissensbasis

Othon Roussopoulos
Titel Ὁ Συνήγορος. Μεταφρασθείς εκ του Γερμανικού υπό Όθωνος Ρουσοπούλου
Autor*in Temme, Jodocus D. H.
Übersetzer*in Ρουσόπουλος, Όθων
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου «Το Δίκαιον»
Datum 1877
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Ein Vertheidiger (1860)
Quelle Veloudis 1983, S. 215-216
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung