Ηθική και υλιστική αντίληψης της ιστορίας

Titel Ηθική και υλιστική αντίληψης της ιστορίας
Autor*in Kautsky, Karl
Übersetzer*in Δεδούσης, Χαράλαμπος
Ort Αθήνα
Verlag Γεωργ. Ι. Βασιλείου
Datum 1923
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung