Πολλά να σοι εκφράσω δεν ειμπορούν

Wissensbasis

Filippos A. Ikonomidis
Titel Πολλά να σοι εκφράσω δεν ειμπορούν
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Οικονομίδης, Φίλιππος Α.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 13
Datum 1879
Seiten 375-376
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung