Ο δρόμος προς τη Σοφία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Titel Ο δρόμος προς τη Σοφία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία
Autor*in Jaspers, Karl
Übersetzer*in Φιλαλήθη-Κουντουριώτου, Άννα
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung