Η τραγωδία της ακαδημαϊκοποιήσεως της μορφώσεως των δασκάλων

Wissensbasis

Dimitrios Thoidis
Titel Η τραγωδία της ακαδημαϊκοποιήσεως της μορφώσεως των δασκάλων
Autor*in Schneider, Friedrich
Übersetzer*in Θωϊδης, Δημήτρης Ι
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung