Ο μονοδιάστατος άνθρωπος

Wissensbasis

Bampis Lykoudis
Titel Ο μονοδιάστατος άνθρωπος
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Λυκούδης, Μπάμπης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung