Η Διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων

Titel Η Διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων
Autor*in Eichhorn, W.
Autor*in Bauer, A.
Autor*in Koch, G.
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung