Βουτιά στα περασμένα : υποβρύχια Αρχαιολογία. Μετάφραση με πολλές συμπληρώσεις : Ηλία Μαυρίγια ; Παράρτημα για την υποβρύχια αρχαιολογία στην Ελλάδα του αρχαιολόγου Χ. Κρίτζα.

Wissensbasis

Ilias Mavrijas
Titel Βουτιά στα περασμένα : υποβρύχια Αρχαιολογία. Μετάφραση με πολλές συμπληρώσεις : Ηλία Μαυρίγια ; Παράρτημα για την υποβρύχια αρχαιολογία στην Ελλάδα του αρχαιολόγου Χ. Κρίτζα.
Autor*in Rackl, Hanns-Wolf
Übersetzer*in Μαυρίγιας, Ηλίας
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung