Η ελληνική ιδέα

Titel Η ελληνική ιδέα
Autor*in Frank, Erich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 1
Datum 1929
Seiten 25-49
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung