Πρωτόγονος Φιλοσοφία

Wissensbasis

Andreas Dalesios
Titel Πρωτόγονος Φιλοσοφία
Autor*in Wundt, Wilhelm Max
Übersetzer*in Δαλέζιος, Ανδρέας Γ
Ort Αθήνα
Verlag Εκδότης Παύλος Δρανδάκης
Datum 1933
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung