Ο ελληνικός λαός εις τας σχέσεις του δημοσίου, εκκλησιαστικού και ιδιωτικού δικαίου πρό του απελευθερωτικού αγώνος και μετ' αυτόν μέχρι της 31ης Ιουλίου 1834

Titel Ο ελληνικός λαός εις τας σχέσεις του δημοσίου, εκκλησιαστικού και ιδιωτικού δικαίου πρό του απελευθερωτικού αγώνος και μετ' αυτόν μέχρι της 31ης Ιουλίου 1834
Autor*in Maurer, Georg Ludwig von
Übersetzer*in Πράτσικας, Χρήστος
Übersetzer*in Καραστάθης, Ευστάθιος
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Α. Χαλούλου
Datum 1943
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung