Σχετικά με το προφίλ της νέας και νεότερης γερμανικής λογοτεχνίας

Wissensbasis

Lena Sakali
Titel Σχετικά με το προφίλ της νέας και νεότερης γερμανικής λογοτεχνίας
Autor*in Ortheil, Hanns-Josef
Übersetzer*in Σακαλή, Λένα
Publikation Νέα Εστία
Band 149
Ausgabe 1733
Datum 2001
Seiten 527-543
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung