Πλάτων

Titel Πλάτων
Autor*in Martin, Gottfried
Übersetzer*in Τσελεμέγκος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Οργανισμός Κλασσικών Εκδόσεων
Datum 1970
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Platon
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 231
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung