Φυσική Θεογνωσία, ήτοι Ερρίκος ο εξ Εϊχενφέλσης. Διήγημα ηθικώτατον ~~~ Γερμανιστί μεν συνταχθέν υπό Ch. Schmid, εξελληνισθέν δε υπό *** ~~~ Προς χρήσιν των δημοτικών Σχολείων ~~~ (Εκ του εθνικού Ημερολογίου του έτους 1869.)

Titel Φυσική Θεογνωσία, ήτοι Ερρίκος ο εξ Εϊχενφέλσης. Διήγημα ηθικώτατον ~~~ Γερμανιστί μεν συνταχθέν υπό Ch. Schmid, εξελληνισθέν δε υπό *** ~~~ Προς χρήσιν των δημοτικών Σχολείων ~~~ (Εκ του εθνικού Ημερολογίου του έτους 1869.)
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Leipzig
Verlag F. A. Brockhaus
Datum 1868
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung