Το σοσιαλιστικό όνειρο. Αναμνήσεις και στοχασμοί

Titel Το σοσιαλιστικό όνειρο. Αναμνήσεις και στοχασμοί
Autor*in Fischer, Ernst
Übersetzer*in Λάμπρου, Ηρώ Δ.
Übersetzer*in Παπαδοπούλου-Φωτίου, Ξένια
Übersetzer*in Παπακώστα, Τίμου
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung