Προκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί

Titel Προκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί
Autor*in Marx, Karl
Übersetzer*in Καλοπίσης, Θόδωρος
Mitarbeiter*in Hobsbawm, E. J.
Ort Αθήνα
Verlag Κάλβος
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung