Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού

Titel Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού
Autor*in Weber, Max
Übersetzer*in Κούρτοβικ, Δημοσθένης
Ort Αθήνα
Verlag Κάλβος
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung