Μαρξισμός και Ιστορία

Titel Μαρξισμός και Ιστορία
Autor*in Fleischer, H.
Übersetzer*in Καμπουρίδης, Σταύρος
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung