Σαπφώ Μυθιστορία εκ της ελληνικής αρχαιότητος Υπό Ιωάννου Φλαχ. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού

Titel Σαπφώ Μυθιστορία εκ της ελληνικής αρχαιότητος Υπό Ιωάννου Φλαχ. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού
Autor*in Flach, Johannes
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Leipzig
Verlag Τύποις Bär & Hermann
Datum 1888
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung