Η μικρή διαφορά και οι μεγάλες της συνέπειες

Wissensbasis

Lida Moschona
Titel Η μικρή διαφορά και οι μεγάλες της συνέπειες
Autor*in Schwarzer, Alice
Übersetzer*in Μοσχονά, Λήδα
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτική Ομάδα Γυναικών
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung