Η επανάσταση του Νοέμβρη 1918 στη Γερμανία. Η λαϊκή εξέγερση ενάντια στον γερμανικό ιμπεριαλισμό και μιλιταρισμό 1918-1919

Titel Η επανάσταση του Νοέμβρη 1918 στη Γερμανία. Η λαϊκή εξέγερση ενάντια στον γερμανικό ιμπεριαλισμό και μιλιταρισμό 1918-1919
Autor*in Ruge, Wolfgang
Übersetzer*in Αλατάκη-Σταφυλίδη, Γεωργία
Ort Αθήνα
Verlag Σύγχρονη Εποχή
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung