Πόλεμος του 1870 Η πολιορκία και ο βομβαρδισμός του Στρασβούργου υπό Γουσταύου Φίσκχβακχ ~~~ Μετάφρασις υπό Ν. Γ. Κωτσάκη εκ της τετάρτης γαλλικής εκδόσεως

Titel Πόλεμος του 1870 Η πολιορκία και ο βομβαρδισμός του Στρασβούργου υπό Γουσταύου Φίσκχβακχ ~~~ Μετάφρασις υπό Ν. Γ. Κωτσάκη εκ της τετάρτης γαλλικής εκδόσεως
Autor*in Fischbach, Gustave
Übersetzer*in Κωτσάκης, Ν. Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Νικήτα Γ. Πάσσαρη
Datum 1871
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung