Ο κατ' επιστήμην άνθρωπος. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτού, ή, πόθεν ερχόμεθα; - ποιοι είμεθα; - πού βαίνομεν;

Titel Ο κατ' επιστήμην άνθρωπος. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτού, ή, πόθεν ερχόμεθα; - ποιοι είμεθα; - πού βαίνομεν;
Autor*in Büchner, Ludwig
Übersetzer*in Φαρμακόπουλος, Ανδρέας Π.
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1910
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung