Στοιχεία λογιστικής της εκμεταλλεύσεως

Titel Στοιχεία λογιστικής της εκμεταλλεύσεως
Autor*in Kosiol, Erich
Übersetzer*in Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τ
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung