Η Γερμανία μετά τον ψυχρό πόλεμο και η Ευρώπη

Titel Η Γερμανία μετά τον ψυχρό πόλεμο και η Ευρώπη
Autor*in Schmidt, Helmut
Herausgeber*in Γιαλλουρίδης, Χριστόδουλος
Übersetzer*in Μαρούλης, Άρης
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεος Ι. Σιδέρης
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung