Οι γυναίκες του μπλοκ 10. Ιατρικά πειράματα στο Άουσβιτς

Titel Οι γυναίκες του μπλοκ 10. Ιατρικά πειράματα στο Άουσβιτς
Autor*in Lang, Hans-Joachim
Übersetzer*in Eideneier-Αναστασιάδη, Νίκη
Mitarbeiter*in Μπενμαγιόρ, Τζέκυ
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2019
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Frauen von Block 10. Medizinische Versuche in Auschwitz
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung