Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Συγγραφείσα μεν Γερμανιστί υπὀ Βιλ. Γοτλ. Τενεμάννου, Μεταφρασθείσα δε εις χρήσιν του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα. Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Νικολαΐδου Σμυρναίου

Wissensbasis

Konstantinos M. Koumas
Titel Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Συγγραφείσα μεν Γερμανιστί υπὀ Βιλ. Γοτλ. Τενεμάννου, Μεταφρασθείσα δε εις χρήσιν του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα. Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Νικολαΐδου Σμυρναίου
Autor*in Tennemann, Wilhelm Gottlieb
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Ιωαν. Βαρθ. Τεσεβεκίου
Datum 1818
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung