Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αρχιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ)

Titel Τα των Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829 (Έκ των απομνημονευμάτων του Βαυαρού αρχιστράτηγου Καρόλου Βαρώνου Άϊδεκ)
Autor*in Heideck, Karl Wilhelm von
Übersetzer*in Κωστής, Ν. Κ. Χ.
Publikation Αρμονία
Band 5
Datum 1901
Seiten 234-240
Weiteres 10. Teil der griech. Übersetzung von Karl Wilhelm von Heideck, Die bayerische Philhellenenfahrt: 1826 - 1829
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung