Μ. Ι. Ουεβήρου Ερμηνεία εις τον ανατομικόν Άτλαντα, Μεταφρασθείσα υπό Δαμιανού Γεωργίου, τακτικού καθηγητού της ανατομίας και φυσιολογίας εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος

Titel Μ. Ι. Ουεβήρου Ερμηνεία εις τον ανατομικόν Άτλαντα, Μεταφρασθείσα υπό Δαμιανού Γεωργίου, τακτικού καθηγητού της ανατομίας και φυσιολογίας εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος
Autor*in Weber, Moritz Ignaz
Übersetzer*in Γεωργίου, Δαμιανός
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Η Μνημοσύνη Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως
Datum 1843
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung