Εγκόλπιον των παίδων εκ της Γερμανίδος εις την κοινήν των νυν ελλήνων διαλέκτων

Wissensbasis

Ioannis Emmanouil
Titel Εγκόλπιον των παίδων εκ της Γερμανίδος εις την κοινήν των νυν ελλήνων διαλέκτων
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Εμμανουήλ, Ιωάννης
Ort Wien
Verlag χ.ό.
Datum 1792
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung