Το κεφάλαιο. Επίτομο, εκλαϊκευμένο

Titel Το κεφάλαιο. Επίτομο, εκλαϊκευμένο
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Kautsky, Karl
Übersetzer*in Κοραή, Βόδα
Ort Αθήνα
Verlag Ηνίοχος
Datum 1965
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung