Τα φυτά του αττικού πεδίου

Titel Τα φυτά του αττικού πεδίου
Autor*in Heldreich, Theodor von
Übersetzer*in Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Publikation Εστία
Band 4
Ausgabe 95, 97, 98, 99
Datum 1877
Seiten 674-678, 707-710, 723-725, 738-741
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung