Ενάντια στη μέθοδο. Για μια αναρχική θεωρία της γνώσης

Titel Ενάντια στη μέθοδο. Για μια αναρχική θεωρία της γνώσης
Autor*in Feyerabend, Paul Κ
Übersetzer*in Γκουνταρούλης, Γιώργος
Übersetzer*in Καυκαλάς, Γρηγόρης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Σύγχρονα Θέματα
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung