Κέρκυρα

Titel Κέρκυρα
Autor*in Gregorovius, Ferdinand
Übersetzer*in Παπαγεωργίου, Σπυρίδων
Ort Κέρκυρα
Verlag Ι. Ναχαμούλη,τυπογραφείου ο " Κοραής"
Datum 1884
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Korfu, eine ionische Idylle (1882); εμφανίζεται σε αποσπάσματα στην Εστία 11 (1881) 282-284
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung