Το βιολί της Κρεμώνας και άλλα διηγήματα

Wissensbasis

Takis Barlas
Titel Το βιολί της Κρεμώνας και άλλα διηγήματα
Autor*in Hoffmann, E. T. A
Übersetzer*in Μπάρλας, Τάκης
Ort Αθήνα
Verlag Βασιλείου
Datum 1920
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung