Μιλιταρισμός και αντι-μιλιταρισμός

Titel Μιλιταρισμός και αντι-μιλιταρισμός
Autor*in Liebknecht, Karl
Übersetzer*in Καραπλής, Βασίλης
Ort Αθήνα
Verlag Παρουσία
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung