Το πρόβλημα της ψυχής παρά Πλάτωνι

Titel Το πρόβλημα της ψυχής παρά Πλάτωνι
Autor*in Hoffmann, Ernst
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 6
Ausgabe 1
Datum 1935
Seiten 69-78
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung