Παγκόσμια Πολιτιστική Εγκυκλοπαίδεια. Τα μνημεία της Unesco. Η παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Unesco. Τόμος 3ος. Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία

Titel Παγκόσμια Πολιτιστική Εγκυκλοπαίδεια. Τα μνημεία της Unesco. Η παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Unesco. Τόμος 3ος. Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία
Herausgeber*in Πεταλά, Ευρυδίκη
Herausgeber*in Γούλα, Κατερίνα
Herausgeber*in Καλλιφατίδης, Γιάννης
Übersetzer*in Κράουζε, Αντρέας
Übersetzer*in Κωβαίος, Άγγελος
Übersetzer*in Παλληκάρη, Ολίβια
Hrsg. der Reihe Δουβίτσας, Βασίλης
Ort Αθήνα
Verlag Δομή
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung