Η δίκη του Σωκράτους. Υπό το φως της νεωτέρας Νομικής Επιστήμης και ψυχολογίας

Titel Η δίκη του Σωκράτους. Υπό το φως της νεωτέρας Νομικής Επιστήμης και ψυχολογίας
Autor*in Alsberg, Max
Übersetzer*in Κούσης, Δημοσθένης Σ
Mitarbeiter*in Finzi, Marcello
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Ἰ. Γραμμένου
Datum 1933
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung