Το προλεταριάτον Μελέται και εικόνες

Titel Το προλεταριάτον Μελέται και εικόνες
Autor*in Sombart, Werner
Übersetzer*in Κορώνης, Σπύρος Β.
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1921
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Das Proletariat. Studien und Bilder
Quelle Veloudis 1983, S. 391
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung