Το προλεταριάτον Μελέται και εικόνες

Titel Το προλεταριάτον Μελέται και εικόνες
Autor*in Sombart, Werner
Übersetzer*in Κοτρώνης, Σπ. Β.
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1921
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung