ΕΟΚ Ἀνταγωνισμός Εὐρώπης - Ἀμερικῆς

Titel ΕΟΚ Ἀνταγωνισμός Εὐρώπης - Ἀμερικῆς
Autor*in Mandel, Ernest
Übersetzer*in Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
Mitarbeiter*in Νικολινάκος, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Νέα Σύνορα
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung