Η εργασία στο χαρακτήρα. Η νεώτερη ψυχοθεραπεία στην εφαρμογή της στην αγωγή, αφτοπαιδαγώγηση και ψυχική βοήθεια

Wissensbasis

Fritz Künkel
Titel Η εργασία στο χαρακτήρα. Η νεώτερη ψυχοθεραπεία στην εφαρμογή της στην αγωγή, αφτοπαιδαγώγηση και ψυχική βοήθεια
Autor*in Künkel, Fritz
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung