Αναμνήσεις εκ του βίου του Λεωνίδα Παλάσκα αποθανόντος τη 26 [14 Ιανουαρίου 1880

Titel Αναμνήσεις εκ του βίου του Λεωνίδα Παλάσκα αποθανόντος τη 26 [14 Ιανουαρίου 1880
Autor*in Schmidt, Julius
Übersetzer*in Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Publikation Εστία
Band 9
Ausgabe 218
Datum 1880
Seiten 129-131
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung