Ιούλιος Καίσαρ

Titel Ιούλιος Καίσαρ
Autor*in Oppermann, Hans
Übersetzer*in Δημήδης, Θ.
Übersetzer*in Οικονόμου, Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Οργανισμός κλασικών εκδόσεων
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung