Η μαρκισία Πομπαδούρ

Titel Η μαρκισία Πομπαδούρ
Autor*in Sacher-Masoch, Leopold
Übersetzer*in "Morgenstern"
Publikation Νεότης
Band Α
Datum 1909/1910
Seiten 145-146,154, 161-162, 193
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung