Φιλοσοφία και λογική σύνταξη

Wissensbasis

Nikolaos G. Avjelis
Titel Φιλοσοφία και λογική σύνταξη
Autor*in Carnap, Rudolf
Übersetzer*in Αυγελής, Νικόλαος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εκδόσεις Εγνατία
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung